1. Vispārīgie noteikumi

1.1.  Preču un pakalpojumu pārdevējs un tīmekļa vietnes www.ritasprindzuka.lv uzturētājs ir SIA  Stella Orta (turpmāk – Stella Orta), vienotās reģistrācijas Nr. 40203120731, juridiskā adrese Rīgā, Mārcienas iela 1-1, LV1035.

1.2. Atverot un lietojot vietni, apskatot jebkuru tās sadaļu un izmantojot jebkādu tās funkcionalitāti, jūs piekrītat SIA Stella Orta privātuma politikai.

1.3.  Ja jūs, izmantojot mājas lapas starpniecību iegādājas preces/pakalpojumus, tad šāda savstarpēja vienošanās tiek uzskatīta par Distances līgumu un ir pakļauta Latvijas Republikas tiesību normām, kas regulē distances līgumu tai skaitā, bet ne tikai, Latvijas Republikas „Patērētāju tiesību aizsardzības likums”, Latvijas Republikas Ministru Kabineta noteikumiem „Noteikumi par distances līgumu” u.c.

1.4. Veicot preču vai pakalpojumu iegādi, jūs apliecināt, ka esat izlasījis un piekrītat šiem Preču un pakalpojumu pirkšanas noteikumiem.

1.5. Stella Orta kontaktinformācija ar pirkumiem un preču un pakalpojumu lietošanu saistītajos jautājumos ir: rita@ritasprindzuka.lv Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties Stella Orta juridiskajā adresē, var uzdot interšejošo jautājumu vai saņemt informāciju.

2. Pirkuma veikšanas un norēķinu un piegādes kārtība

2.1. Interneta veikalā pārdoto produktu cenas un specifikācija ir norādītas blakus produktiem.

2.2. Lai veiktu pasūtījumu, pievienojiet vēlamos produktus iepirkumu grozam. Aizpildiet visus nepieciešamos laukus un izvēlēties piemērotāko piegādes veidu. Pasūtījuma kopējās izmaksas ar piegādi pēc tam tiek parādītas uz ekrāna. Veiciet pirkuma apmaksu, lai pabeigtu pasūtījumu.

2.3. Izdarot samaksu, jūs apstiprināt pirkuma satura atbilstību savai gribai.

2.4. Apmaksa ir jāveic 1 stundas laikā no preces vai pakalpojuma izvēles brīža, pretējā gadījumā rezervācija var tikt pārtraukta preču vai pakalpojumu ierobežota skaita gadījumā.

2.5. Saņemot apmaksu par precēm vai pakalpojumiem, jums uz norādīto e-pastu tiks nosūtīts maksājuma rēķins (pirkuma apliecinošs dokuments). Gadījumā, ja nesaņemat to 1-2 darba dienu laikā, lūdzu pārbaudiet “spam” mapē vai rakstiet Stella Orta uz rita@ritasprindzuka.lv 

2.6. Ja pirkuma mērķis ir dalība pasākumā, 1-2 darba dienu laikā pēc apmaksas saņemšanas, uz norādīto e-pastu tiks nosūtīts vairāk informācijas un piekļūšanas dati vai norises adrese un detaļas.

2.7. Ja pirkuma mērķis ir pakalpojums, 1-2 darba dienu laikā pēc apmaksas saņemšanas, uz norādīto e-pastu vai telefonu tiks nosūtīts vairāk informācijas ar mērķi vienoties par pakalpojuma apjomu, vietu, datumu un detaļām.

2.8. Ja pirkuma mērķis ir fiziska prece, 1-2 darba dienu laikā pēc apmaksas saņemšanas, tiks uzsākta jūsu pasūtījuma izpilde un piegāde saskaņā ar jūsu izvēlēto piegādes veidu. Par pasūtījuma piegādi informācija tiks sniegta uz norādīto e-pastu vai telefonu.

3. Preču un pakapojumu atgriešanas, mainīšanas un atmaksas kārtība

3.1. Pasākumu un pakalpojumu rezervācijas biļetes netiek atgrieztas vai mainītas.

3.2. Gadījumā, ja pasākums vai pakalpojums nenotiek un tiek atcelts, Stella Orta paziņo uz pirkuma brīdī norādīto e-pastu un atgriež naudu uz pirkuma laikā izmantoto kontu 5 darba dienu laikā no atcelšanas datuma un paziņošanas.

3.3. Fiziskas preces var tikt atgrieztas un apmainītas saskaņā ar Latvijas likumdošanu 14 dienu laikā no to saņemšanas brīža, informējot Stella Orta ar e-pasta rita@ritasprindzuka palīdzību.

4. Atbildība

4.1. Pirkuma brīdī ievadot savus kontakta datus jūs apliecināt to pareizību un atbilstību.

4.2. Stella Orta ir atbildīga par preču un pakalpojumu (pasākumu informācijas) piegādi atrunātajā laikā un saskaņā ar jūsu ievadītiem datiem.

4.3. Stella Orta neuzņemas atbildību par nozaudētām pasākumu biļetēm un situācijām, kad biļetes kļūst pieejamas trešajām personām.

4.4. Stella Orta nav atbildīga par personas veselības stāvokli un tā izmaiņām, dzīvē lietojot Mājas lapā publicēto saturu (pemēram, vingrojumu kompleksus, ieteikumus, receptes). Stella Orta nav atbildīgi par jebkādiem izdevumiem, zudumiem vai zaudējumiem, kas radušies jebkādā veidā saistībā ar Mājas lapas apmeklēšanu vai izmantošanu.

4.5. Stella Orta ir veikuši visas darbības, lai nodrošinātu drošu Mājas lapas lietošanu, tomēr mēs neuzņemamies atbildību, ja, izmantojot Mājas lapu vai Mājas lapā ievietotās saites uz trešo personu interneta vietnēm, Jūsu ierīcē saņems vīrusa programmatūru un nodarīs tai kaitējumu.

5. Intelektuālā īpašuma tiesības

5.1. Mājas lapa satur tekstu, fotogrāfijas, attēlus, logotipus un citus materiālus, kurus aizsargā autortiesības un/vai citas intelektuālā īpašuma tiesības. Stella Orta patur īpašumtiesības, autortiesības un visas pārējās nemateriālās tiesības uz šo Mājas lapu un tās atsevišķiem elementiem vai arī esam saņēmušu šo tiesību īpašnieku atļauju izmantot materiālus Mājas lapā.

5.2. Mājas lapas satura pilnīga vai daļēja publicēšana, reproducēšana, nodošana vai glabāšana ir aizliegta, ja vien īpašumtiesību, autortiesību vai citu intelektuālo īpašumtiesību turētājs nav devis savu rakstisku piekrišanu šādai darbībai. Šis aizliegums neattiecas uz satura glabāšanu datorā vai izdrukāšanu vienīgi personīgai lietošanai. Saturu ir atļauts citēt saskaņā ar piemērojamajiem autortiesības regulējošiem tiesību aktiem, norādot tā avotu.

5.3. Ja Tu vēlaties izmantot šīs Mājas lapas saturu, pārpublicēt tās saturu vai atsevišķus elementus vai veikt jebkuras citas darbības, lūdzam sazināties ar mums, rakstot uz e-pastu rita@ritasprindzuka.lv

6. Citi noteikumi

6.1. Visi strīdi un domstarpības tiek risinātas savstarpēji vienojoties, bet, ja vienošanās netiek panākta, strīdu risina saskaņā ar Latvijas likumdošanas normām.

6.2. Pircējam ir tiesības vērsties arī Eiropas Savienības strīdu izšķiršanas iestādēs.

6.3. Stella Orta ir tiesības anulēt jebkuru pirkumu, ja pastāv aizdomas par iespējamo darījuma krāpniecisko raksturu vai citas personas norēķinu datu izmantošanu.

6.4. Stella Orta patur tiesības mainīt un pilnveidot Preču un pakalpojumu pirkšanas noteikumus jebkurā laikā.

7. Kontaktinformācija

SIA Stella Orta

Mārcienas iela 1-1

Rīga, LV-1035

Reģ.nr.: 40203120731

rita@ritasprindzuka.lv

Saņem jaunumus savā e-pastā par koučingu un ne tikai!