Integrālā koučinga programma

Koučinga konsultācijas, kas balstās integrālajā metodē un darbs notiek pēc klientam individuāli izstrādātas programmas.

Ar integrālā koučinga metodes palīdzību iespējams ne vien iet savu mērķu sasniegšanas virzienā, bet arī ieraudzīt situāciju un apstākļus, kas šobrīd traucē sasniegt vēlamo un dzīvot piepildītāk, laimīgāk. Kopīgi atklājam traucējošas domas un uzskatus, transformējam tos jaunā skatījumā un drosmē rīkoties citādi kā līdz šim.

Koučings Tev var palīdzēt:

Koučinga konsultācija

Viena vai vairākas konsultācijas, visiem tiem, kuriem ir kāds konkrēts jautājums, kuru gribas atrisināt ātrāk. 

Šīs konsultācijas paredzētas tad, ja domā, ka Integrālā koučinga programma ir par ātru un intensīvu. Individuālo konsultāciju laikā mēs strādājam pēc Integrālās metodes, bet bez kopēja konkrēta lielā mērķa. Katru tikšanās laiku izvēlamies vienu, klientam aktuālo jautājumu, kuram rodam risinājumu.

Vienas konsultācijas ilgums ir 45-60 minūtes, kuru laikā mēs atrodam gan metaforu ar ko darboties, gan vienojamies par turpmākajiem soļiem, lai rastu risinājumu klienta situācijai. Individuālās konsultācijas var būt gan vienreizējas, gan vairāku tikšanās reižu kopums.

Konsultācijas vadu tiešsaistē, Zoom platformā. Piesakoties un apmaksājot konsultāciju, klients e-pastā saņem zoom linku. Ja ir nepieciešams, ir iespējams vienoties arī par tikšanos klātienē.

Vienas konsultācijas maksa ir 70€. 

Individuālajā konsultācijas cenā ir 1 reizes tikšanās, kuras laikā pārrunājam klientam aktuālo tēmu un atrodam variantus un metodes kā efektīvi sasniegt rezultātu.

Man ir ļoti svarīgi, ka klients nāk uz tikšanos skaidri zinot, ko vēlas sasniegt. Darbs ar integrālā koučinga metodi var būt ļoti intensīvs, bet vienmēr pielāgots klienta spējām. Mans mērķis ir pēc iespējas ātrāk ļaut klientam nostāties uz “savām kājām” un ar dažādu metožu palīdzību attīstīt tās jomas, “muskuļus”, kas klientam nav peiejami pirms Integrālā koučinga.

Koučinga programma

Regulāras koučinga konsultācijas 6 mēnešu garumā, kas ir domāta cilvēkiem, kas grib padziļinātāk analizēt sevi.

Integrālā koučinga programma ilgst vidēji 6 mēnešus, kuru laikā mēs tiekamies aptuveni reizi 2-3 nedēļās. Tā sevī ietver mērķa definēšanu, esošās situācijas analīzi, kā arī ceļa kartes izveidošanu Tava izsapņotā mērķa sasniegšanai. 

 

Programmas ietvaros jārēķinās ar laiku sevis izpētei un analīzei, kā arī iekšēju darbu domāšanas veidu un uztveres maiņai. Tikšanās reizēs es uzdodu neērtus jautājumus, lieku domāt un iet pašam savos dziļumus, lai atklātu nereti sāpīgas tēmas, kas Tevi kavē.

Pirmā tikšanās: Iepazīšanās un izprašana (~1.5 h) – tā ir dziļa saruna par to, kas šobrīd traucē, sāp, neizdodas paša spēkiem, lai noteiktu koučinga tēmu un iemeslus, kāpēc klientam ir svarīgi to risināt.

Otrā tikšanās: Piedāvājuma izteikšana (~1.5 h) – Risinājuma piedāvājuma apspriešana koučinga programmas veidā un vienošanās ar klientu. Tiek dots pirmais mājas darbs turpmākajām nedēļām līdz nākamajai satikšanās reizei.

Nākamās tikšanās: Prasmju attīstīšanas cikli (katra ~1 h) – šo tikšanos skaitu nosaka tēmas apjomīgums, parasti tās vidēji ir 7-9 reizes un tajās notiek sarunas par progresu un jauno prasmju attīstību.

Noslēguma tikšanās (~1.5 h): atskatīsimies uz paveikto, kā arī pārrunāsim nepieciešamo, lai klients varētu patstāvīgi turpināt savu izaugsmes ceļu bez kouča klātbūtnes un atbalsta.

Integrālā koučinga programma ilgst vidēji 6 mēnešus, kuru laikā mēs tiekamies aptuveni reizi 2-3 nedēļās.

Vienas tikšanās reize ilgst aptuveni 1.5h.

Konsultācijas vadu tiešsaistē, Zoom platformā. Piesakoties un apmaksājot konsultāciju, klients e-pastā saņem zoom linku. Ja ir nepieciešams, ir iespējams vienoties arī par tikšanos klātienē.

Maksa privātpersonām ir 1200 €. Uzņēmumiem – pēc vienošanās.

 

Individuālajā konsultācijas cenā ir 1 reizes tikšanās, kuras laikā pārrunājam klientam aktuālo tēmu un atrodam variantus un metodes kā efektīvi sasniegt rezultātu.

Kā būtisks nosacījums iesaistoties Integrālajā koučinga programmā, ir klienta gatavība un apņemšanās veltīt attīstības programmai vismaz 15 minūtes katru dienu praktisko uzdevumu veikšanai un savu vērojumu pierakstīšanai koučinga dienasgrāmatā.

 

Man ir ļoti svarīgi, ka klients nāk uz tikšanos skaidri zinot, ko vēlas sasniegt. Darbs ar integrālā koučinga metodi var būt ļoti intensīvs, bet vienmēr pielāgots klienta spējām. Mans mērķis ir pēc iespējas ātrāk ļaut klientam nostāties uz “savām kājām” un ar dažādu metožu palīdzību attīstīt tās jomas, “muskuļus”, kas klientam nav peiejami pirms Integrālā koučinga.

Ko saka citi:​

Koučinga konsultācija

70€ ‎

Koučinga programma

1200€ ‎‎